287/1991 Sb. - Celní zákon - úplné znění zákona č. 44/74 Sb.
Číslo předpisu 287/1991 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 24. 4. 1974
Rozeslán dne 31. 7. 1991
Platnost od 31. 7. 1991
Účinnost od 1. 2. 1991
Platnost do 31. 12. 1992
Úplné znění pr. př. 44/1974 Sb.
Zrušen předpisem 13/1993 Sb.