55/2002 Sb. - O návykových látkách a o změně některých dalších zákonů - úplné znění zákona č. 167/98 Sb.
Číslo předpisu 55/2002 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1998
Rozeslán dne 22. 2. 2002
Platnost od 22. 2. 2002
Účinnost od 1. 1. 2002
Úplné znění pr. př. 167/1998 Sb.