329/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 329/2015 Sb.
Částka 140
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 12. 2015
Rozeslán dne 9. 12. 2015
Platnost od 9. 12. 2015
Účinnost od 24. 12. 2015
Provádí předpis 236/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2016 platovou základnu pro představitele státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve výši 60 815,65 Kč.