150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 150/2014 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 7. 2014
Platnost od 29. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. společenstva subpanonských úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiacae) a širokolistých suchých trávníků (Bromion erecti),
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hadinec červený (Echium maculatum) a lýkovec vonný (Daphne cneorum), včetně jejich biotopů, a
  3. vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů modráska ligrusového (Polyommatus damon), kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a strnad luční (Miliaria calandra), včetně jejich biotopů.