O schválení ZO PFS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
ikona P
Číslo předpisu REG 906403
Částka 64
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení FS
Přijat dne 20. 9. 1990
Rozeslán dne 20. 9. 1990
Platnost od 20. 9. 1990
Účinnost od 20. 9. 1990
Platnost do 31. 3. 1991
Novelizuje předpis 364/1990 Sb.
Zrušen předpisem 92/1991 Sb.