101/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
ikona P
Číslo předpisu 101/2012 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2012
Rozeslán dne 30. 3. 2012
Platnost od 30. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví podrobnosti obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postup při jeho zpracování a projednání.

Účinnost 1.4.2012.