63/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
ikona P
Číslo předpisu 63/2006 Sb.
Částka 27
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 2. 2006
Rozeslán dne 10. 3. 2006
Platnost od 10. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
Nařízení vlády upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.

Účinnost 1.4.2006.