480/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 480/2005 Sb.
Částka 168
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2005
Rozeslán dne 13. 12. 2005
Platnost od 13. 12. 2005
Účinnost od 13. 12. 2005
Platnost do 12. 4. 2009
Novelizuje předpis 467/2000 Sb.
Zrušen předpisem 93/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád).
Změny:

  • v §2 vyhlášky, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), se číslo "800" nahrazuje číslem "1000".

Účinnost změn 13.12.2005.