147/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
ikona P
Číslo předpisu 147/2003 Sb.
Částka 56
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 4. 2003
Rozeslán dne 22. 5. 2003
Platnost od 22. 5. 2003
Účinnost od 1. 10. 2003
Ruší předpis 259/1999 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 222/1999 Sb.