191/1993 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
ikona P
Číslo předpisu 191/1993 Sb.
Částka 48
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 6. 1993
Rozeslán dne 15. 7. 1993
Platnost od 15. 7. 1993
Účinnost od 15. 7. 1993
Provádí předpis 65/1965 Sb.