532/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří
ikona P
Číslo předpisu 532/2004 Sb.
Částka 182
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 9. 2004
Rozeslán dne 20. 10. 2004
Platnost od 20. 10. 2004
Účinnost od 20. 10. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří.
Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh ptáka v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 20.10.2004.