217/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
ikona P
Číslo předpisu 217/1993 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 1993
Rozeslán dne 13. 8. 1993
Platnost od 13. 8. 1993
Účinnost od 13. 8. 1993
Novelizuje předpis 634/1992 Sb.