249/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
ikona P
Číslo předpisu 249/2010 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 8. 2010
Rozeslán dne 30. 8. 2010
Platnost od 30. 8. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 531/1990 Sb.
Zrušen předpisem 456/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu.

Účinnost 1.1.2011.