315/2022 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
ikona P
Číslo předpisu 315/2022 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 10. 2022
Rozeslán dne 31. 10. 2022
Platnost od 31. 10. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Provádí předpis 48/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví pro rok 2023

a) hodnoty bodu,

b) výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle §2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"),

c) výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení, pojištěncům Spojeného království podle Dohody o obchodu a spolupráci a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb, (dále jen "zahraniční pojištěnec"),

d) regulační omezení pro úhrady uvedené v §420, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen "poskytovatel").