116/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
ikona P
Číslo předpisu 116/2000 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2000
Rozeslán dne 10. 5. 2000
Platnost od 10. 5. 2000
Účinnost od 10. 5. 2000
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 10.5.2000, s výjimkou ustanovení čl. I §24 odst. 3, čl. I bodu 26, čl. II bodů 3, 5 a 7 a čl. III bodů 1 a 2, která nabývají účinnosti 1.7.2002.
Novelizuje předpis 527/1990 Sb., 529/1991 Sb., 478/1992 Sb., 137/1995 Sb.
Novelizován předpisem 173/2002 Sb.