263/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 263/2002 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb.