415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
ikona P
Číslo předpisu 415/2006 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 8. 2006
Rozeslán dne 25. 8. 2006
Platnost od 25. 8. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Provádí předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 75/2009 Sb., 83/2011 Sb., 206/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
  2. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a
  3. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Vyhláška Ministerstva vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného státnímu občanu České republiky, cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci s pobytem na území České republiky a cestovního dokladu azylanta se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci, kterému byl na území České republiky udělen azyl, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje.

Účinnost 1.9.2006.