178/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 178/2022 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 6. 2022
Rozeslán dne 27. 6. 2022
Platnost od 27. 6. 2022
Účinnost od 1. 7. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 1.7.2023, a ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti 1.10.2023.
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 56/2001 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

účinnost od 1.7.2023, změna §18g.

účinnost od 1.10.2023, změna §18m.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.