229/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 229/2000 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 7. 2000
Rozeslán dne 26. 7. 2000
Platnost od 26. 7. 2000
Účinnost od 26. 7. 2000
Platnost do 30. 12. 2007
Novelizuje předpis 476/1991 Sb.
Zrušen předpisem 182/2006 Sb.