78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 78/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 166/1993 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §3, §4a (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1d až č. 1f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §5, §8, §10, §12, §13, §17, §18, §21, §23 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §27, §28, §30 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §45, §46 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 8 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení >>