299/2012 Sb. - Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
ikona P
Číslo předpisu 299/2012 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 9. 2012
Rozeslán dne 13. 9. 2012
Platnost od 13. 9. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Ruší předpis 305/2004 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Úvodní ustanovení
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví přípustný obsah kyseliny erukové jako toxikologicky významné látky v některých potravinách.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, se zrušuje.

Účinnost 1.10.2012.