181/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
ikona P
Číslo předpisu 181/2017 Sb.
Částka 65
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 15. 6. 2017
Rozeslán dne 26. 6. 2017
Platnost od 26. 6. 2017
Účinnost od 11. 7. 2017
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016.
Energetický regulační úřad uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2016 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2016:

  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2016 činil 5 959 789.
  2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2016 činila 88 083 399,506 MWh.