216/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 216/2009 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 20. 7. 2009
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 1/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů.
Změny:

  • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §3 až §6, §19, §22, §23, §24, §26, §28, §29 (změny),
  • vkládá se nový §30a "Mimořádné odpisy" včetně nadpisu,
  • §35, §36, §38d, §38f, §38g, §38j (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

  • Změna v §8 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Ustanovení §8 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro tvorbu opravných položek, která započala v roce 2009.

  • Změna v §1 odst. 1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, kde se slova "1. ledna 2010" nahrazují slovy "1. ledna 2015".

Účinnost změn 20.7.2009.