70/2014 Sb. - Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 70/2014 Sb.
Částka 26
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 4. 2014
Rozeslán dne 9. 4. 2014
Platnost od 9. 4. 2014
Účinnost od 24. 4. 2014
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle §182a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., sděluje pro účely vydávání modrých karet, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2013 ve výši 25 128 Kč činí pro období od 1. května 2014 do 30. dubna 2015 průměrná hrubá roční mzda v České republice 301 536 Kč.