613/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
ikona P
Číslo předpisu 613/1992 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 31. 12. 1995
Provádí předpis 338/1992 Sb.
Novelizován předpisem 332/1993 Sb., 272/1994 Sb.
Zrušen předpisem 215/1995 Sb.