72/2008 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 72/2008 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 2. 2008
Rozeslán dne 29. 2. 2008
Platnost od 29. 2. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály.
  2. Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy skalní stepi s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.4.2008.