345/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 345/2013 Sb.
Částka 135
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 10. 2013
Rozeslán dne 5. 11. 2013
Platnost od 5. 11. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Ruší předpis 6/2001 Sb.
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezuje konkrétní ochranná opatření.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně, se zrušuje.

Účinnost 1.12.2013.