476/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 476/2013 Sb.
Částka 184
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 15. 1. 2014
Novelizuje předpis 634/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §20 "Povinnosti související s konáním organizovaných akcí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 - nové znění,
  • vkládají nové §20a a §20b včetně poznámky pod čarou č. 35,
  • §24 (změny).

Účinnost změn 15.1.2014.