548/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb. a zákona č. 425/1990 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 548/1991 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 5. 12. 1991
Rozeslán dne 30. 12. 1991
Platnost od 30. 12. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Poznámka k účinnosti Ustanovení §40 nabývá účinnosti dne 1.4.1992.
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 20/1966 Sb.
Novelizován předpisem 161/1993 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.