223/1992 Sb. - Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
ikona P
Číslo předpisu 223/1992 Sb.
Částka 46
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 4. 1992
Rozeslán dne 21. 5. 1992
Platnost od 21. 5. 1992
Účinnost od 21. 5. 1992
Platnost do 9. 5. 1994
Novelizuje předpis 568/1991 Sb.
Ruší předpis REG 891502, 152/1990 Sb., 512/1990 Sb., 513/1990 Sb., 514/1990 Sb., 290/1991 Sb., 303/1991 Sb., 460/1991 Sb., 556/1991 Sb.
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Zrušen předpisem 79/1994 Sb.