607/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy
ikona P
Číslo předpisu 607/2004 Sb.
Částka 205
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 10. 2004
Rozeslán dne 6. 12. 2004
Platnost od 6. 12. 2004
Účinnost od 6. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace výra velkého (Bubo bubo) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a jejich biotopy.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a případně obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 6.12.2004.