137/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000
ikona P
Číslo předpisu 137/2000 Sb.
Částka 41
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 5. 2000
Rozeslán dne 23. 5. 2000
Platnost od 23. 5. 2000
Účinnost od 23. 5. 2000
Platnost do 11. 11. 2000
Provádí předpis 367/1990 Sb.
Zrušen předpisem 358/2000 Sb.