Opatření č.j. 283/86 550/1997, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) a Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01)
ikona P
Číslo předpisu REG 9710903
Částka 109
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 2. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 3 platí již při sestavování účetních výkazů za rok 1997.
Provádí předpis 563/1991 Sb.