225/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
ikona P
Číslo předpisu 225/2001 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2001
Rozeslán dne 29. 6. 2001
Platnost od 29. 6. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Ruší předpis 155/1996 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.