300/2007 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 300/2007 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 11. 2007
Rozeslán dne 29. 11. 2007
Platnost od 29. 11. 2007
Účinnost od 1. 12. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Národní přírodní památku Kopičácký rybník.
  2. Předmětem zvláštní ochrany jsou biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda) v mokřadních společenstvech slatinných a bezkolencových luk a rákosin a ve vodních společenstvech Kopičáckého rybníka.

Účinnost 1.12.2007.