428/2004 Sb. - Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
ikona P
Číslo předpisu 428/2004 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 7. 2004
Rozeslán dne 21. 7. 2004
Platnost od 21. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví
a) způsob zřízení a složení komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické,
b) formu a obsah přihlášky ke zkoušce,
c) základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

Účinnost 1.8.2004.