68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
ikona P
Číslo předpisu 68/2015 Sb.
Částka 34
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 3. 2015
Rozeslán dne 15. 4. 2015
Platnost od 15. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 428/2016 Sb., 101/2019 Sb., 380/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Předmět úpravy
Nařízení vlády stanoví pro vojáky z povolání seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního příspěvku.