223/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 223/2011 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 7. 2011
Rozeslán dne 22. 7. 2011
Platnost od 22. 7. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezují se konkrétní ochranná opatření.
§5 - Přechodné ustanovení
Opatření uvedená v §4 odst. 2 a 3 musí být vybudována z důvodů ochrany první zvodně do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky na náklady uživatele zdroje.

Účinnost 1.9.2011.