59/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 59/2003 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 2. 2003
Rozeslán dne 28. 2. 2003
Platnost od 28. 2. 2003
Účinnost od 28. 2. 2003
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 449/2001 Sb.