45/1949 Sb. - Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
ikona P
Číslo předpisu 45/1949 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení ministerstva
Přijat dne 29. 1. 1949
Rozeslán dne 4. 3. 1949
Platnost od 4. 3. 1949
Účinnost od 4. 3. 1949
Platnost do 30. 12. 1949
Provádí předpis 280/1948 Sb.
Zrušen předpisem 279/1949 Sb.