152/2006 Sb. - Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
ikona P
Číslo předpisu 152/2006 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 4. 2006
Rozeslán dne 24. 4. 2006
Platnost od 24. 4. 2006
Účinnost od 24. 4. 2006
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanovuje odchylný postup při ochraně druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství pro jejich odchyt ve smyslu §5a odst. 1 písm. a) zákona a povoluje výjimku pro odchyt a rušení jedinců zvláště chráněných druhů ptáků ve smyslu §50 odst. 2 zákona na území České republiky.
Odchylný postup a výjimka se stanovuje pro účely výzkumu ekologie, migrace a prostorové aktivity ptáků prostřednictvím značení jejich jedinců.

Účinnost 24.4.2006.