106/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 106/2011 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2011
Rozeslán dne 22. 4. 2011
Platnost od 22. 4. 2011
Účinnost od 22. 4. 2011
Novelizuje předpis 167/1998 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1, č. 4 a č. 7.

Účinnost změn 22.4.2011.