302/2015 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
ikona P
Číslo předpisu 302/2015 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 2. 11. 2015
Rozeslán dne 23. 11. 2015
Platnost od 23. 11. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2016, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.