59/1945 Sb. - Dekret jímž se ruší jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
ikona P
Číslo předpisu 59/1945 Sb.
Částka 27
Druh předpisu dekret
Druh předpisu (podrobně) dekret prezidenta
Přijat dne 20. 8. 1945
Rozeslán dne 1. 9. 1945
Platnost od 1. 9. 1945
Účinnost od 1. 9. 1945
Platnost do 23. 12. 1965
Zrušen předpisem 65/1965 Sb.