56/2012 Sb. - Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
ikona P
Číslo předpisu 56/2012 Sb.
Částka 21
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 2. 2012
Rozeslán dne 24. 2. 2012
Platnost od 24. 2. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví výše příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku a způsob jeho úhrady osobou, která je povinná výživou, na účet poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zdravotní služby a zaopatření v dětském domově.

Účinnost 1.4.2012.