67/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 67/2000 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 2. 2000
Rozeslán dne 29. 3. 2000
Platnost od 29. 3. 2000
Účinnost od 29. 3. 2000
Novelizuje předpis 289/1995 Sb.