111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 111/2015 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2015
Rozeslán dne 7. 5. 2015
Platnost od 7. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
§1 - Zrušovací ustanovení