175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 175/2014 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2014
Rozeslán dne 28. 8. 2014
Platnost od 28. 8. 2014
Účinnost od 1. 9. 2014
Novelizuje předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • v příloze k zákonu se slovo "Kokořínsko" nahrazuje slovy "Kokořínsko Máchův kraj" a slova "výnos MK ČSR č. j. 6070/1976" se nahrazují slovy "nařízení vlády č. 176/2014 Sb.".