67/1950 Sb. - Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 67/1950 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 17. 5. 1950
Rozeslán dne 10. 6. 1950
Platnost od 10. 6. 1950
Účinnost od 1. 4. 1950
Platnost do 31. 12. 1965
Ruší předpis 103/1946 Sb., 104/1946 Sb., 206/1946 Sb.
Novelizován předpisem 59/1955 Sb., 54/1956 Sb., 36/1957 Sb., 37/1957 Sb., 62/1961 Sb., 60/1965 Sb.
Prováděn předpisem 71/1950 Sb., 113/1950 Sb.
Zrušen předpisem 65/1965 Sb.