124/1980 Sb. - Vyhláška o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
ikona P
Číslo předpisu 124/1980 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 7. 1980
Rozeslán dne 19. 9. 1980
Platnost od 19. 9. 1980
Účinnost od 1. 1. 1981
Platnost do 14. 6. 1995
Ruší předpis 89/1967 Sb.
Provádí předpis 21/1971 Sb.
Novelizován předpisem REG 936902
Zrušen předpisem 89/1995 Sb.